Today I Learned

# 2018-02-23
# 2018-02-07
 • Trong PHP, dùng array($this, 'funcName') để gọi callback được định nghĩa trong phạm vi class.

Một số function trong PHP cho phép tự định nghĩa callback để tự xử logic theo ý muốn. Ví dụ uasort, array_uintersect...
Cách dùng:

<?php
function my_sort($a,$b)
{
  // Some awesome code!
}

$arr = array("a" => 4, "b" => 2, "c" => 8, "d" => 6);
uasort($arr, "my_sort");

Nếu muốn dùng uasort trong một class nào đó, thì callback của nó phải được viết ngoài class. Nếu muốn viết callback như là một instance method trong class thì phải sử dụng cách gọi:

<?php
class MyClass
{
  public function my_list()
  {
    $arr = array("a" => 4, "b" => 2, "c" => 8, "d" => 6);
    uasort($arr, array($this, "my_sort"));
  }

  private function my_sort($a, $b)
  {
    // Some awesome code!
  }
}
# 2018-02-05
# 2018-01-19
 • Cách làm một modal đơn giản (chưa effect).
# 2017-12-06
 • Lấy một chút nước cà phê phin rồi pha với cà phê hòa tan, ít nước nóng thôi, uống rất ngon!
# 2017-12-01
 • Gmail có một theme tên là "Bus Stop" và nó thay đổi theo từng ngày, thời tiết trong theme cũng cập nhật theo thời tiết thực tế.
# 2017-11-30
 • Tên của framework Padrino nghĩa là Bố Già (The God Father) trong tiếng Tây Ban Nha. Logo của nó cũng gợi nhớ đến trang phục biểu tượng của nhân vật Bố Già trong bộ phim cùng tên.
 • Trên GitHub của Padrino có đoạn "Padrino is the godfather of Sinatra." Frank Sinatra là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng có thật và theo một số thông tin, Sinatra là hình mẫu của nhân vật Johnny Fontane trong truyện bởi những tương đồng trong cuộc đời sự nghiệp. Và trong truyện, Bố Già chính là cha đỡ đầu của Johnny Fontane.

Hẳn là đặt tên framework rất có liên quan! (! ͡° ͜ʖ ͡° )