Thử dùng Gmail theo cách nghĩ khác

Lâu nay mình có thói quen, nếu có mail mới đến thì chỉ đọc xong là bỏ đấy. Hoặc nếu dùng trên điện thoại, nhìn sơ qua notification mà biết nội dung luôn rồi thì bấm Mark as read cho qua, cái nào nhảm quá thì mới Delete.

Cách đây mấy tuần nghe tin Gmail có phiên bản mới cho iOS, mới tải về dùng, thấy ngon hơn hẳn. Nhưng có 1 lý do mà mình không dùng app Gmail ngay từ đầu trên iOS là... nó không có button Mark as read trên notification, chỉ có ReplyArchive/Delete. Xong rồi tự nhiên nghĩ thế nào, vào mail và thực hiện Archive tất cả mail trong Inbox. Khi Inbox đã trống trơn thì có một dòng hiện ra:

No new mail! If you like hitting inbox zero, try our new app, Inbox by Gmail.

Trước cũng có thử xài Inbox by Gmail nhưng thấy cách dùng khác quá nên bỏ xó. Nay thì ngộ ra ý tưởng của nó, một trong những mục đích là trong Inbox luôn trống trơn, mail nào xử lý xong rồi thì nó có button gọi là Mark as done, done ở đây tương tự như archive ở Gmail cũ, nhưng dễ hiểu hơn, bấm Done thì mail đó sẽ không xuất hiện ở Inbox nữa, khoẻ re. Đúng là thấy Inbox trống trơn có cảm giác thoải mái hơn thật, hay là từ trước giờ mình xài không đúng cách?

Dù sao thì mình cũng đã chỉnh lại các button ở Gmail trên web, app sao cho chỉ có 2 chức năng: DeleteArchive, mail nào có ích, đã hiểu -> Archive, mail nào nhảm -> Delete. Và khả năng là cũng tập dùng Inbox by Gmail luôn :D