Công Nghệ

26 bài viết

Tắt Special Offers trên Kindle Paperwhite

Special Offers là một tùy chọn hiển thị quảng cáo khi mua máy Kindle. Nếu lỡ dính phải SO và thấy khó chịu với nó, bạn hoàn toàn có thể gỡ nó đi mà không cần jailbreak hay các thủ thuật phức tạp.

Bảo mật vân tay cho ThinkPad trên Ubuntu

Windows thì luôn có driver và phần mềm phù hợp để xài vân tay rồi. Nhưng trên Ubuntu thì tìm driver và app khá mệt, trải nghiệm cũng chưa chắc đã so được với Windows. Hôm nay cứ thử 2 app này trên Ubuntu xem đã.