Công Nghệ

26 bài viết

Leopold FC750R PD Sky Dolch

Bàn phím cơ đéo gì mà gõ lách ta lách tách, đèn đóm bảy sắc cầu vồng đủ kiểu, nhìn mà ngứa con mắt, đau lỗ tai, không thể chịu đựng nổi. KHÔNG! Đó không phải là mô tả cho chiếc bàn phím cơ trong bài này!

Log rotation trên Linux

Việc tìm kiếm hoặc debug trong một file log lớn sẽ rất khó khăn, và còn tốn dung lượng nữa. Logrotate ra đời để thế gian bớt khổ đau.

Cách giải quyết khi Kindle bị lỗi search

Bỗng dưng một ngày muốn search một từ khóa nào đó trong quyển sách đang đọc, hoặc trong tất cả sách, Kindle báo không tìm thấy kết quả nào, mà bạn rất chắc chắn rằng từ khóa đó có xuất hiện. Thì phải làm sao?