Ruby

5 bài viết

Annoying RubyMine .idea folder

Sao cứ tạo project là nó lại ra cái folder này nhỉ? Nó thế mà, chỉ cần ignore nó đi là được, nhưng phải ignore global cho nó áp dụng được trên tất cả các project.