Sách

6 bài viết

Send to Kindle by E-mail - Phần 1

Hầu hết bạn bè xung quanh mình dùng Kindle đều dùng cách copy trực tiếp qua USB. Còn mình thì dùng cách gửi mail đến Kindle, để có thể đồng bộ được sách / các note trong sách / vị trí đang đọc dở... đến các thiết bị khác.

Người tình Sputnik

Bìa sexy, nội dung u sầu, trăn trở cho câu hỏi: Mỗi người chúng ta, thật sự là ai trong cuộc sống này?