Sử dụng nhiều tài khoản git cùng lúc

Không nói nhiều, cảm ơn chia sẻ của tác giả oanhnn!
Thanks to oanhnn for this helpful snippet!