Send to Kindle by E-mail - Phần 2

Gửi e-mail đến Kindle

Để gửi một file ebook đến Kindle của bạn, đơn giản chỉ cần soạn một e-mail, với địa chỉ gửi đến là địa chỉ dạng @kindle.com, và tài khoản mail bạn dùng để gửi phải được thêm vào danh sách tin cậy như mình đã hướng dẫn ở phần trước.

Định dạng file được hỗ trợ

  • Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
  • HTML (.HTML, .HTM)
  • RTF (.RTF)
  • JPEG (.JPEG, .JPG)
  • Kindle Format (.MOBI, .AZW)
  • GIF (.GIF)
  • PNG (.PNG)
  • BMP (.BMP)
  • PDF (.PDF)

Convert?

Những định dạng file trên đều có thể được convert về dạng AZW, là định dạng chuẩn cho Kindle được Amazon tạo ra. Đặc biệt là file PDF, là một dạng file có cấu trúc "cứng", sẽ không thể chỉnh font size trên Kindle nếu bạn gửi trực tiếp file PDF vào máy.

Để ra lệnh cho Amazon convert ebook của bạn về dạng AZW, trong tiêu đề (subject) của e-mail chỉ cần gõ vào chữ "convert"!


Xem thêm Phần 1