Okay, chán chán đổi theme

Disappointment

Đợt này đang rất chi là chán đời nên tông theme cũng đổi sang màu tối hơn, không có hình nền nữa. Tiện sửa luôn vài lỗi hiển thị trên smartphone. Và vẫn giữ nguyên phần hiển thị nội dung, tương phản thấp đọc cho đỡ mỏi mắt.

Disappointment Mockup

https://github.com/quangtt/disappointment