moo - the Oh-my-zsh theme

Moo

Theme này mình tổng hợp từ nhiều theme khác nhau và chỉnh sửa cho vừa mắt nhất, chia sẻ với anh em quan tâm.
Moo preview

Source

Installation

  • Tạo file moo.zsh-theme trong folder ~/.oh-my-zsh/custom/themes với nội dung như trên
  • Mở file ~/.zshrc và sửa mục ZSH_THEME="moo"
  • Restart Terminal
  • Font mình sử dụng cho Terminal là Monospace 11

Requirement

Theme này cần có ZSH và Oh-my-zsh để hoạt động. Tham khảo cách cài đặt tại oh-my-zsh github