Linkin Park - What I've Done - Guitar Cover

Tab do mình học hỏi từ nhiều nguồn và tự soạn lại, bao gồm 4 phần: guitar filler, rhythm, solo và guitar đánh giả piano trong bản gốc, các bạn xem có hợp lý không nhé. Nhận hết gạch đá để tiếp tục nâng cao chất lượng cho anh em cùng thẩm.
Tuning: Drop D (D A D G B E)

Nếu các bạn thích các video của mình, hãy Đăng Ký kênh và đừng quên cho mình một Like, sẽ động viên mình rất nhiều đấy!

Advice is always welcome and appreciated! If you guys like my videos keep on Subscribing and don't forget to rate with a thumbs up. It helps more than you think ;)

► Guitar Pro tabs: https://bit.ly/QuangToeTabs
► FB Page: https://www.facebook.com/quang.toee
► FB Personal: https://www.facebook.com/quangteo.media