Hắn vừa xem vừa chửi (Bản đầy đủ)

Hắn vừa xem vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ xem ảnh xong là hắn chửi. Hắn bắt đầu chửi Fuji, Kodak. Có hề gì? Fuji, Kodak có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi người dùng Pentax. Thế cũng chẳng sao: người dùng Pentax là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng bọn chơi film. Nhưng cả bọn chơi film ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí nước bọt không? Thế thì có khổ hắn không?

( ...đang sáng tác tiếp )