Đẹp quá

Rảnh rảnh lại đi ngắm đàn chơi.
Nhưng mà còn cái nịt chắc chỉ mua nổi dưới 10 triệu.
Thôi, khi nào tập chơi "ổn" với cây Squier hứa sẽ tự thưởng cho mình cây LTD EC-256...

LTD EC-256FM DARK BROWN SUNBURST