À!...

Bây giờ có trang riêng rồi (sướng), nên tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ chép nhật ký hành trình của mình lên đây. Chép được 2 ngày lên FB rồi nhưng trên đó không có khoái.

Thế nhé!